Hlavní stránka Zajímavé odkazy o fotografování

Zajímavé odkazy o fotografování

Fotografie je proces získávání a uchování obrazu za pomocí specifických reakcí na světlo, a také výsledek tohoto procesu. Zahrnuje získání záznamu světla tak, jak jej odrážejí objekty, na světlocitlivé médium pomocí časově omezené expozice. Proces je uskutečněn mechanickými, chemickými nebo digitálními přístroji – fotoaparáty. Praktická lidská činnost, při které je tento proces ukutečňován se ovbykle nazývá fotografování. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotografie)

  

Další zajímavé odkazy:

www.fotomonitor.info

Professional Photographers of America

Foto Aleš Tomčík

Foto Luboš Petlach